یک بر یک مساوی

برد بارن/3-1

4 بر 3 به سود رئال مادرید :)

برد بایرن 4-2

تساوی دو تیم با نتیجه 2بر2

رئال مادرید3 - بایرن مونیخ1

برد رئال/2-1

برد بایرن/2_1

برد رئال/3-2

بردبایرن /3_2

بردبایرن مونیخ /3_2

بایرن مونیخ ۴ رئال مادرید ۱

بایرن ۳ رئال ۱

بایرن ۴-۲

برد بایرن مونیخ/۲-۱

بایرن ۳-۱

برد رئال/ ۲-۱

رئال ۳-۰ بایرن

بازی ۲-۲ مساوی می شود.

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....