خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوندبه صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوندسر عقیده خود پای فشارند چو کوهبسان کاه زهر باد جابجا نشوندروز جوان مبارک

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوندبه صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوندسر عقیده خود پای فشارند چو کوهبسان کاه زهر باد جابجا نشوندروز جوان مبارک

میلاد حضرت علی اکبر فرزند ارشد امام حسین مبارک

روز جوان مبارک

روز جوان مبارک

روز جوان مبار‌ک

اختلاف دو عدد رو در جمعشون ضرب میکنیم هشت _ هفت ضربه در هفت +هشت =15

برد رئال/2-1

برد بایرن/4-2

برد بایرن/2-1

برد رئال ۱-۰

یک بر یک مساوی

برد بارن/3-1

4 بر 3 به سود رئال مادرید :)

برد بایرن 4-2

تساوی دو تیم با نتیجه 2بر2

رئال مادرید3 - بایرن مونیخ1

برد رئال/2-1

برد بایرن/2_1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....