آمریکا باید چشمان خود را باز کند و ببنید دیگر کشور حکم کننده جهان نیست.

دولت آمریکا باید بدانید هیچ کشوری را نمی تواند اشغال کند و به آنها زور بگوید.

آمریکا کشور زور گو و مستبد جهان است.

امریکا , امریکا , مرگ به نیرنگ تو

در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز روز دانش آموز مبارک

باخت پیروزی/2-0

باخت پیروزی/2-1

برد پرسپولیس/3-2

برد پیروزی/1-0

باخت پیروزی/1-0

برد پیروزی/2-1

برد پرسپولیس/۱-۰

برد پرسپولیس/2-1

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....