از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

مام عسکری علیه السلام :چه بد بنده ای است آن که دورو و دو زبان باشد

امام حسن عسگری فرمودند: جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.

Masoumeh: امام حسن عسگری فرمودند: جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد و هیچ خواری حق را نگرفت، مگر آن که عزّت یافت.

سلام امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند:سلام کردن به هرکه بر او می گذری و نشستن در جای پایین مجلس، از تواضع است.

امام حسن عسگری فرمودند:دل احمق در دهان اوست، و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّی یَقُومَ.»: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

شهادت امام حسن عسگری تسلیت ایشان می فرمایند: کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّی یَقُومَ.»: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت گناهی که بخشوده نشود «مِنَ الذُّنُوبِ الَّتی لا تُغْفَرُ : لَیْتَنی لا أُؤاخَذُ إِلاّ بِهذا. ثُمَّ قالَ: أَلاِْشْراکُ فِی النّاسِ أَخْفی مِنْ دَبیبِ الَّنمْلِ عَلَی الْمَسْحِ الاَْسْوَدِ فِی اللَّیْلَةِ الْمُظْلِمَةِ.»: از جمله گنـاهانی کـه آمرزیده نشود ایـن است که [آدمی ] بگوید: ای کاش مرا به غیر از این گناه مؤاخذه نکنند. سپس فرمود: شرک در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهانتر است.

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....