کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

کوزه گرازکوزه سکسته اب میخوره

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

کوزه گر از کوزه شکسته اب میخورد

اشک هایتان دیوار خانه ی قلبمان را ویران کرد... تسلیت...

اشک و عشق و دعایمان نثارتان باد؛ خدا صبرتان دهد.

چنان حالم بد است که تنها میتوانم با اشک برایشان لالایی بخونم... تسلیت

حال خونین دلان را که گوید باز... تسلیت به عزیزان بازمانده.

. . . . باز لرزید... . تمام جانم، با او لرزید... . با او که کودکش را زیر آوار جستجو می کرد با او که صدای نفس‌های مادرش را هنوز می‌شنید با او که پدر را میان سنگ‌ها جستجو می‌کرد تمام روحم؛ جسمم جانم، لرزید... دوباره آه دوباره درد... دوباره بی‌کسی... دوباره عکس و قاب... دوباره رنج و درد... دوباره زلزله... دوباره لرز مرگ... دوباره نام او... و صدای یا خدا خدای کشورم آه که چه قدر سخت است... #کرمانشاه تسلیت. .

تو آنجا خانه خانه ات لرزید، من اینجا قلبم، تسلیت هموطن اگرچه داغت قابل تسلی نیست

به دوستان عزیز تسلیت میگم و از خداوند میخام بهتون صبر بده واقعا حادثه بدی بود

قدر سقف و گرماش و غذا و خانواده‌تون رو بدونید، دیشب این موقع خیلی‌ها داشتنش و امشب ندارند × ر

مناطق زلزله زده تسلیت نیاز ندارند به کمک نیاز دارند ، کمک های خودمون را هر چند اندک به آنها بفرستیم

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....