مشخصات فردی
نام

امیر

نام خانوادگی

نورالدینی

شهر محل سکونت

مشهد