مشخصات فردی
نام

Ali

نام خانوادگی

Ahmadi

شهر محل سکونت

فسا