مشخصات فردی
نام

فائزه

نام خانوادگی

ملازاده

شهر محل سکونت

کرمان