مشخصات فردی
نام

سید عباس

نام خانوادگی

هاشمی

شهر محل سکونت

بوشهر