مشخصات فردی
نام

مهدی

نام خانوادگی

قنواتی

شهر محل سکونت

اهواز