مشخصات فردی
نام

محمد

نام خانوادگی

خالقی

شهر محل سکونت

قاین