مشخصات فردی
نام

مریم

نام خانوادگی

الهی

شهر محل سکونت

سمنان