مشخصات فردی
نام

مهراب

نام خانوادگی

امطعه

شهر محل سکونت

دامغان