مشخصات فردی
نام

ملیکا

نام خانوادگی

ابدالی

شهر محل سکونت

مشهد