مشخصات فردی
نام

معین الدین

نام خانوادگی

راحتی

شهر محل سکونت

مشهد