مشخصات فردی
نام

قاسم

نام خانوادگی

احمدنژاد

شهر محل سکونت

سمنان