مشخصات فردی
نام

راضیه

نام خانوادگی

سلیمی

شهر محل سکونت

همدان