مشخصات فردی
نام

رویا

نام خانوادگی

شکیبا

شهر محل سکونت

همدان