مشخصات فردی
نام

شایان

نام خانوادگی

نیک پی

شهر محل سکونت

اصفهان