مشخصات فردی
نام

Amir

نام خانوادگی

82

شهر محل سکونت

اردبیل