مشخصات فردی
نام

سوزان

نام خانوادگی

دهکردی

شهر محل سکونت

ورامین