مشخصات فردی
نام

زهراسادات

نام خانوادگی

حمیدی

شهر محل سکونت

مشهد