مشخصات فردی
نام

a80

نام خانوادگی

vfx

شهر محل سکونت

کرمانشاه