مشخصات فردی
نام

سردبیــــــر

نام خانوادگی

نوجوان ها

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

بالاتر