مشخصات فردی
نام

علیرضا

نام خانوادگی

عابدزاده خباز

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی