مشخصات فردی
نام

aftab

نام خانوادگی

sadr

شهر محل سکونت

shz