مشخصات فردی
نام

اکرم

نام خانوادگی

بیرامی

شهر محل سکونت

اراک