مشخصات فردی
نام

علیرضا

نام خانوادگی

گاوداری

شهر محل سکونت

گناوه