مشخصات فردی
نام

علیرضا

نام خانوادگی

قاسم زاده

شهر محل سکونت

zahedan

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی