مشخصات فردی
نام

علی

نام خانوادگی

غلامی

شهر محل سکونت

فریمان

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی, معرفی دوستان