مشخصات فردی
نام

ali900

نام خانوادگی

ابوئی

شهر محل سکونت

یزد

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان