مشخصات فردی
نام

علیرضا

نام خانوادگی

کاسبی

شهر محل سکونت

تبریز

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان