مشخصات فردی
نام

امیر

نام خانوادگی

ابویی

شهر محل سکونت

مهریز

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی