مشخصات فردی
نام

ارشیا

نام خانوادگی

منتخبی

شهر محل سکونت

تبریز

مقطع تحصیلی

دبیرستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان