مشخصات فردی
نام

طیبه

نام خانوادگی

گاوداری

شهر محل سکونت

بندر گناوه