مشخصات فردی
نام

محمد مهدی عظیمی

نام خانوادگی

عظیمی

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان