مشخصات فردی
نام

بهاره

نام خانوادگی

رضایی

شهر محل سکونت

سمنان