مشخصات فردی
نام

بتول

نام خانوادگی

گاوداری

شهر محل سکونت

بوشهر