مشخصات فردی
نام

سولماز

نام خانوادگی

اسدی

شهر محل سکونت

ابهر