مشخصات فردی
نام

الناز

نام خانوادگی

سورانی

شهر محل سکونت

اصفهان

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

جستجوی اینترنتی