مشخصات فردی
نام

الیسا

نام خانوادگی

توانا

شهر محل سکونت

تهران