مشخصات فردی
نام

f-karami

شهر محل سکونت

تهران

مقطع تحصیلی

دبستان

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان