مشخصات فردی
نام

فریده

نام خانوادگی

رحیمی پور

شهر محل سکونت

شیراز