مشخصات فردی
نام

غزاله

نام خانوادگی

نیک پی

شهر محل سکونت

اصفهان