مشخصات فردی
نام

golsang

نام خانوادگی

صمیمی

شهر محل سکونت

تهران