مشخصات فردی
شماره تماس

09371051848

نام

سجاد

نام خانوادگی

نظری

تاریخ تولد

1379/05

شهر محل سکونت

شهرستان ابهر