مشخصات فردی
نام

سجاد

نام خانوادگی

نظری

شهر محل سکونت

شهرستان ابهر