مشخصات فردی
شماره تماس

09306169921

شهر محل سکونت

تبریز