مشخصات فردی
نام

جواد

نام خانوادگی

رحیمی پور

شهر محل سکونت

شیراز