مشخصات فردی
نام

سینا

نام خانوادگی

کریمی منش

شهر محل سکونت

کاشان

مقطع تحصیلی

راهنمایی

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان