مشخصات فردی
نام

keemiya

شهر محل سکونت

شیراز

مقطع تحصیلی

راهنمایی