مشخصات فردی
نام

مريم

نام خانوادگی

خطيري

شهر محل سکونت

گرگان